You're Javascript is disabled. Please enable it!

Wat kunt u doen?

Seksuele problemen zijn vaak goed op te lossen. Vooral een open, eerlijke verhouding met de partner doet veel goed.

Geen paniek: seksuele problemen zijn vaak op te lossen

IS_158.jpgHet is gemakkelijk voor te stellen dat u zich zorgen maakt als u seksuele problemen krijgt. Maar: hoe vervelend ze ook zijn, er is geen reden voor paniek. De kans is groot dat u uw problemen kunt oplossen. Met wat inspanning van beide partners lossen veel problemen zich na een tijdje als vanzelf weer op. Ook de behandeling van uw dwang komt uw seksleven waarschijnlijk ten goede. En sommige problemen hebben een duidelijke, goed te verhelpen oorzaak, zoals een bepaald medicijn. Er is dus vaak iets aan seksuele problemen te doen.

Praat erover met uw partner

Er is pas een probleem als u en uw partner vinden dat er een probleem is. Denk dus niet te snel dat u grote problemen heeft. Overleg met uw partner en vraag wat hij of zij ervan vindt. Vaak zal blijken dat een partner een andere kijk op uw ‘probleem’ heeft dan u.

“Natuurlijk had ik door dat ik nauwelijks nog seks wilde, maar ik kon er niet over praten. Mijn vrouw probeerde wel met me te praten, maar ik liet dat niet toe. Als ze erover begon ging ik er gewoon niet op in, ik reageerde niet. Ik voelde me al zo beroerd, en dan ook nog eens die problemen onder ogen moeten zien…. Dat ging niet. Ik duwde het weg, wilde er niets van weten…”

Praten kan moeilijk zijn

Niet iedereen is gewend open en eerlijk over seks te praten, laat staan over seksuele problemen. Misschien geldt dit ook voor u. Het kan helpen om te onthouden dat praten over seks makkelijker wordt als eenmaal de eerste stap is gezet. Bovendien: zwijgen helpt in elk geval niet.

U kunt hierbij ook hulp vragen, bijvoorbeeld van uw huisarts. Hij of zij kan met u en uw partner over de problemen een gesprek voeren. Na zo’n gesprek kunnen u en uw partner het misschien samen verder af.

De medicijnen kunnen oorzaak zijn van seksuele problemen

Sommige medicijnen die bij de behandeling van een dwangstoornis worden gebruikt, hebben een verminderde behoefte aan seks als bijwerking. Mannen kunnen problemen krijgen met de erectie. Mannen én vrouwen kunnen moeite hebben om een orgasme te krijgen.

Hoe weet u of de medicijnen de oorzaak kunnen zijn?

Als u zelf het idee heeft dat uw medicijnen misschien oorzaak zijn van uw seksuele problemen, overleg dan in de eerste plaats met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Hij of zij zal nagaan of het inderdaad de medicijnen zijn, die uw problemen veroorzaken.

Voor meer duidelijkheid over de bijwerkingen kunt u de bijsluiter van uw medicijnen lezen. Op de bijsluiter worden altijd de bijwerkingen gemeld. Als bij de bijwerkingen ‘verminderd libido’ (minder zin om te vrijen) of ‘impotentie’ (problemen met de erectie) worden genoemd, kan het medicijn uw problemen veroorzaken.

Wat kan er worden gedaan?

Als er een duidelijk vermoeden bestaat dat de medicijnen uw problemen veroorzaken, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. U kunt na overleg met de arts de hoeveelheid medicijn die u gebruikt verminderen of overstappen op een ander medicijn. Hierdoor kunnen uw problemen verdwijnen. Het is niet altijd mogelijk om voor deze oplossing te kiezen, bijvoorbeeld omdat door het verminderen van de medicijnen uw angst terugkomt.

Bespreek seksuele problemen met uw hulpverlener

Voor sommige mensen is het nuttig hun seksuele problemen met hun therapeut te bespreken. Hij of zij kan bijvoorbeeld inschatten wat de oorzaak is: angst, stress, depressieve gevoelens of de medicijnen. Eventueel kunnen de problemen bij de behandeling worden betrokken.