You're Javascript is disabled. Please enable it!

September Multimedia/Stichting September

Stichting September

De informatie die u hier vindt over chronische aandoeningen is ontwikkeld door Stichting September. September is een organisatie zonder winstoogmerk. De informatie is volkomen onafhankelijk en wordt jaarlijks up to date gehouden.

Adviseurs Stichting September

Om te zorgen dat u kunt vertrouwen op de informatie werkt September samen met meer dan 200 Nederlandse gezondheidszorgorganisaties die de kwaliteit controleren. Dit zijn onder andere:

  • Artsenorganisaties
  • Patiëntenverenigingen
  • Consumentenorganisaties
  • Verenigingen van fysiotherapeuten, verpleegkundigen enzovoort


ANBO
Artsen Netwerk ADHD
Balans
Bartiméus
Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten
Belangenvereniging van Kleine Mensen
Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
De Hart&Vaatgroep
De Nederlandse Stomavereniging
Diabetesvereniging Nederland
Familie als bondgenoot
Galactosemie Vereniging Nederland
Hemochromatose Vereniging Nederland
Hersenstichting Nederland
Hovon
Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging
KNMP
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
Maag Lever Darm Stichting
Maculadegeneratie Vereniging Nederland
MEE Nederland
Mezzo
Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting (NIBUD)
Nederlands Anafylaxis Netwerk
Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Nederlands Paramedisch Instituut
Nederlandse Hartstichting
Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten
Nederlandse Vereniging voor Allergologie
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Post
Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbe- handeling
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
Optometristen Vereniging Nederland
Osteoporose Stichting
Osteoporose Vereniging
PVVN
Psoriasis Federatie Nederland
Reumafonds
Reumapatiëntenbond
Stichting Bechterew in Beweging
Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
Stichting Recovery Nederland
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Stichting Weerklank
Unie van Katholieke bonden van Ouderen (Unie KBO)
V&VN Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden
V&VN Dermatologie
V&VN neuro en revalidatie
V&VN Reumatologie
Vereniging "Ouders, Kinderen en Kanker"
Vereniging Maag Darm Lever Verpleegkundigen
Vereniging van Allergiepatiënten
Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
Vereniging voor Hart, Vaat en Longfysiotherapie
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
Verenso
Vision 2020
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties
Zorgbelang Nederland